Home > Scholing > Uitvoerend medewerkers > Maatwerktrainingen > Omgevingsgericht werken met mensen met dementie >

Omgevingsgericht werken met mensen met dementie

Deze korte training is beeldend, praktisch, meteen toepasbaar in de praktijk en makkelijk te begrijpen.

De training richt zich op de omgeving van de cliënten en de benadering van de medewerkers.

Op beeldende wijze (theater) en door korte ervaringsgerichte oefeningen gaan uw medewerkers met de uitgangspunten van het omgevingsgericht werken aan de slag. Na de training lezen uw medewerkers het boekje ‘De wondere wereld van dementie' en sluiten de training af met een e-toets.

Bij een voldoende resultaat van de toets ontvangen de deelnemers het certificaat ‘Omgevingsgericht werken met mensen met dementie'.

Tijdsduur:
1 dagdeel van 3 uur

Groepsgrootte:
Maximaal 14 medewerkers per groep

Trainers:
Inzet van 2 trainers

Trainingsmateriaal:
Boekje De wondere wereld van dementie

To the Point e-toets.

Tip: Het is mogelijk dat de trainer in uw organisatie komt observeren op de uitgangspunten van Omgevingsgericht werken. Van deze observaties wordt een verslag gemaakt waarin conclusies en aanbevelingen. Het verslag wordt besproken met de leidinggevende en enkele uitvoerend medewerkers. Zij kunnen op basis van de conclusies en aanbevelingen een plan van aanpak maken voor verbetering.