Home > Scholing > Uitvoerend medewerkers > Maatwerktrainingen > Kleinschalig werken >

Kleinschalig werken

fHet scholingsprogramma ‘Kleinschalig werken' is een voorbeeld van hoe een maatwerktraject wordt ingezet. De onderdelen van onderstaand programma vormen een compact scholingspakket. De onderdelen kunnen ook afzonderlijk worden getraind.

1. Omgevingsgericht werken met mensen met dementie

2. Beleef de visie

Het doel van ‘Beleef de visie' is het bewust worden van de visie op kleinschalige zorg en de rol van elke medewerker hierbij. Aan het einde van deze teamdag kan elke medewerker verwoorden hoe hij/zij de visie op kleinschalige zorg kan toepassen in het eigen werk. Elk team heeft 3 actiepunten waarmee het team aan de slag gaat.

Duur: 1 dag (2 dagdelen van 3 uur).

Inzet van 1 trainer bij een team van maximaal 14 personen. Bestaat het team uit meer dan 14 personen dan worden 2 trainers ingezet.

3. Kleinschalig werken, wat een ervaring!

(als kleinschalig werken helemaal nieuw is)

Deze training van 1 dag is ‘droog oefenen' in kleinschalig werken. De setting van een kleinschalige woonvorm wordt nagebootst. Tijdens deze dag komen de volgende thema's aan bod:

Er wordt volgens een draaiboek gewerkt waarbij ervaringsgerichte opdrachten worden verweven in een nagebootste alledaagse dag.

Duur:  2 dagdelen van 3,5 uur.

Inzet van 1 trainer en 1 trainingsacteur.

4. Uit het leven gegrepen

(als er al kleinschalig wordt gewerkt)

Bestaande uit een observatie door de trainer, gevolgd door een training met theater.

Observatie

De trainer observeert de dagelijkse praktijk van de medewerkers. De observatie is gebaseerd op de gedragscriteria passend bij competenties van kleinschalige zorg.

Het verslag van de observatie is beschikbaar voor alle betrokkenen (medewerkers van de betreffende afdeling en de leidinggevenden). De observatiegegevens vormen de input voor het ontwikkelen van het trainingsprogramma. Het trainingsprogramma sluit aan bij de praktijk en belevingswereld van de medewerkers en is dus ‘uit het leven gegrepen'.

De training 'Uit het leven gegrepen'

Het is een intensieve training in kleine groepen van max. 10 personen. Het programma van de training bestaat uit geschreven scènes, ontwikkeld op basis van de observatie. Op deze manier laten de trainers de deelnemers ervaren en zien wat verwacht wordt van gedrag dat past bij kleinschalige zorg. Door de herkenbaarheid van de theaterscènes bewerkstelligen de trainers (op veilige wijze) reflecties op het hier en nu in de praktijk.

Na de training ontvangen de medewerkers een opdracht met als doel het geleerde te borgen in de praktijk.

Duur:  observatie (3 uur) en 1 dagdeel training (3,5 uur).

Er worden 2 acteur-trainers ingezet.

5. Familie en vrijwilligers, handig of lastig?

Een eendaagse training waarin gestart wordt met het demonstreren van gewenst gedrag en het oefenen van gesprekken.

de rol van de medewerker overneemt, familie die weinig inzicht heeft in ziektebeeld, etc.

In het  middagprogramma staat het stimuleren van familieparticipatie centraal.

Duur: 2 dagdelen van 3,5 uur.

Inzet van 1 trainer. Bij het oefenen van gesprekken wordt ook een trainingsacteur ingezet.

6. Terugblik en vooruitblik

De ervaring leert dat als men gedurende langere periode werkt in een kleinschalige woonvorm, er positief wordt gekeken naar de nieuwe werksetting. Een aantal zaken verdient echter wel aandacht.

De kleine dagelijkse ergernissen kunnen vaak goed gerelativeerd worden als het team goed samenwerkt.

Door een training, intervisie of een teamdag nodigt de trainer de deelnemers uit om open kaart te spelen. De aangedragen zaken worden besproken en er wordt naar oplossingen gezocht, waarmee het team in zijn geheel weer verder kan..

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

Alleen werken. Men mist de collega, zeker op de kritische momenten. Reflectie is het toverwoord, maar dat valt vies tegen in de praktijk.

Er is een grote verantwoordelijkheid voor het ‘huisje', maar dat kan doorslaan in 'de baas spelen'. Dat gaat natuurlijk ten laste van de vraaggerichtheid.

Het enige contactmoment is de overdracht. Irritatie kan oplopen, omdat men de collega voor langere periodes niet ziet. Denk aan simpele dingen zoals het zoutpotje dat telkens weer op een andere plek staat, of de een maakt beter schoon dan de ander, of de een vindt het contact met bewoners belangrijker dan de kamers stoffen en de ander wil alles netjes hebben... etc. Persoonlijke belangen dus. En het gebrek aan feedbackvaardigheid.

Activiteiten. Boven genoemde belangen kunnen ervoor zorgen dat men alle taken wil afhebben voordat de collega voor de volgende dienst komt. Hier schieten vaak de activiteiten bij in. Ook hoor ik dat verzorgenden niet creatief zijn in het bedenken van activiteiten.

De kleine dagelijkse ergernissen kunnen meestal goed gerelativeerd worden als het team goed samenwerkt.

Duur: 2 - 3 uur per bijeenkomst, afhankelijk van de in te zetten scholingsvorm.

Inzet van 1 trainer bij een team van maximaal 14 personen. Bestaat het team uit meer dan 14 personen dan worden 2 trainers ingezet.