Home > Scholing > Uitvoerend medewerkers > Lerend werken >

Lerend werken

Lerend werken betekent dat medewerkers die zich verder willen professionaliseren, dit al werkend in de praktijk kunnen doen onder begeleiding van een trainer/coach.
Uitgangspunten voor het lerend werken zijn vooraf vastgestelde te behalen resultaten en persoonlijke ontwikkelingspunten van de deelnemer zelf.

De te behalen concrete resultaten worden in een zogenaamde leerwijzer gezet.
Alle mogelijke facetten van de functie van de deelnemer kunnen hiervan onderdeel zijn.
Van communicatie en beroepshouding tot functiegerichte competenties of het verbeteren van de samenwerking, etc.
De leerwijzer is een 360 graden feedback instrument dat omgezet wordt in een persoonlijk leerplan.
Daarbij wordt gekeken wat de deelnemer al aan kwaliteiten heeft en verder kan versterken, en waar hij/zij zelf graag de focus oplegt in het leerproces.
Van elke deelnemer worden de te behalen resultaten in een overeenkomst beschreven die ondertekend wordt door de deelnemer zelf, de leidinggevende en de trainer.

Organisatie en werkwijze

Elke bijeenkomst 'Lerend werken' duurt 4 uur. Er worden groepjes van 3 medewerkers gevormd. De trainer observeert en werkt 3 uren met deze medewerkers mee in de praktijk. Aansluitend vindt 1 uur coaching plaats.