Home > Scholing > Uitvoerend medewerkers > Dynamisch trainen in kleine groepen >

Dynamisch trainen in kleine groepen

Dynamisch trainen
=
Actie!
Samen leren!
Reflectie!
Verantwoordelijkheid nemen!
Oplossingsgericht!
Zelfstandigheid!
Creativiteit!

Wat is dynamisch trainen?

Bij dynamisch trainen wordt er tijdens een korte tijdsduur (1,5 uur) intensief getraind met een kleine groep van 6 personen. Vooraf worden scholingsthema's met concreet te behalen resultaten vastgesteld.

De leergroep neemt deel aan 4-6 bijeenkomsten dynamisch trainen.

De intensiviteit vindt plaats door de coachende stijl van trainen.

 

Werkwijze

Bij de start van de training bepaalt elke deelnemer zijn/haar individuele leerdoelen. Om leerdoelen te bepalen worden bij relevante thema's competenties voorgelegd.

De deelnemers brengen tijdens elke ‘dynamisch trainingsbijeenkomst' zelf een onderwerp in. De trainer/coach nodigt uit tot het uitwisselen van ervaringen, elkaar bevragen, reflectie en feedback. Het denken in mogelijkheden wordt gestimuleerd.

De begeleider zet afhankelijk van het leerdoel een methodiek in met als doel bewustwording van eigen gedrag en leren anticiperen op andermans gedrag. 

Aan het einde van elke bijeenkomst neemt elke deelnemer een actiepunt mee waarmee hij/zij de komende weken mee aan de slag gaat.

Ook wordt er na elke trainingsbijeenkomst een reflectieverslag geschreven. Aan de hand van de reflecties worden verdiepende tussentijdse opdrachten gegeven.

Gedurende de dynamisch trainen traject beschikken de groepen over een digitale omgeving waarvoor zij een eigen inlogcode en wachtwoord ontvangen.

De deelnemers maken, in werkgroepjes van 3 personen, een portfolio. De opdrachten van het portfolio sluiten aan bij de scholingsthema's en zijn gerelateerd aan het werk.

Het is mogelijk om de opdrachten in samenwerking met cliënten en mantelzorg te maken, zodat ook zij bij de doelstellingen van de scholing betrokken zijn.

Bij het ontwikkelen van de opdrachten wordt rekening gehouden met leervoorkeuren (M.Ruijters; Twijnstra en Gudde), zodat iedere deelnemer aansprekende opdrachten kan maken.

Het doel van het portfolio is:

De scholing wordt afgesloten met een presentatie. De deelnemers kiezen zelf een presentatievorm.

Een aanrader bij team-  en persoonlijke ontwikkeling, bij vele scholingsvragen.

Door de korte trainingsduur zijn er beduidend minder verletkosten.