Home > Scholing > Leidinggevend kader > Leidinggeven in leren >

Leidinggeven in leren

Leiderschap in een lerende organisatie

De scholing Leiding geven aan leren stelt leidinggevenden in staat om veranderingen door te voeren, een visie te hebben op een lerende organisatie en leiding te kunnen geven aan leren.

Scholing alleen leidt vaak niet tot het verwachte rendement. Na een opleiding of training is het de kunst om de nieuw geleerde kennis, vaardigheden en gedrag vast te houden en verder te ontwikkelen.

Continue leren is een kenmerk van een lerende organisatie waar medewerkers collectief leren en verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen.

In een lerende organisatie is een belangrijke rol weggelegd voor de leidinggevenden, omdat zij verantwoordelijkheid dragen voor de borging en verdere ontwikkeling.

De leidinggevende heeft een sleutelpositie in het leren van medewerkers tijdens het uitvoeren van het werk. Door leiding te kunnen geven aan leren kan duurzame ontwikkeling plaatsvinden.

Het scholingsprogramma bestaat uit korte modules van 1 dag en intervisiebijeenkomsten.

Daarnaast faciliteert To the Point  om in kleine leergroepen gezamenlijk gerichte praktijkopdrachten te maken.

Modules

Deze inleidende module gaat in op het begrip leren in deze tijd. Aan de orde komen o.a. de visie van uw organisatie op leren, formeel en informeel leren, competentiegericht leren en bevorderende leerfactoren.

Uitgebreid wordt stilgestaan bij het waarom van een lerende organisatie. Is het noodzaak of een hype? Als organisatieontwikkeling een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, dan wordt collectief leren vanzelfsprekend. Deze ontwikkeling is essentieel om meer gebruik te maken van kwaliteiten/talenten.

In deze module ligt de focus op een nieuwe kijk op leervoorkeuren (Ruijters 2006). Deelnemers ontdekken hun eigen leervoorkeuren en leerprofiel.

Vanuit deze zelfkennis wordt de stap gezet naar leiding geven aan leren, waarbij het eigen team met alle leervoorkeuren het uitgangspunt is.

Eigentijdse methodieken worden in eendaagse modules voor het voetlicht gebracht.

De inhoud van de modules zijn praktisch van aard, zodat de leidinggevenden direct met de inhoud in de praktijk aan de slag kunnen.

-         A.I. (Appreciative Inquiry)

Bij A.I. ligt de nadruk op het versterken van dat wat al goed is, in plaats van te focussen op dat wat ontbreekt of niet goed is.

Het doel van deze module is dat leidinggevenden de kracht van A.I. ervaren en tips ontvangen voor in de praktijk.

-         Positief beïnvloeden en beïnvloedingstrategieën

Deze module brengt een decor van weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk. Onderwerpen als werken met passie, overbrengen van inspiratie, weerstand en onmacht passeren de revue. Spel en acts worden neergezet de dagelijkse praktijk neer te zetten.

-         Coachen van medewerkers

Bij deze module gaan wij ervan uit dat de leidinggevenden basisvaardigheden hebben in coachen.

Vaardigheden die behulpzaam zijn om patronen / lastige situaties inzichtelijk te maken worden geoefend. Het gaat hier bijvoorbeeld om het hanteren van de dramadriehoek (slachtoffer, schepper, aanklager), als volwassene in dialoog zijn, oplossingsgerichte gesprekken voeren, belemmerende overtuigingen herkennen, etc.

Intervisie bij Leiding geven aan leren

In intervisiebijeenkomsten wordt eigen casuïstiek ingebracht gericht op de thema's van de gevolgde modules.